Till digilar.se

Jag har bytt e-postadress, hur ändrar jag på mitt Digilärkonto?