Till digilar.se

Varför har jag inte samma licenser på Digilär som i Skolon?