Till digilar.se

Hur kan jag få hjälp att lägga in mina elevlistor i Digilär?