Till digilar.se

Hur fungerar Digilär i Skolfederations SSO-lösning (single sign-on)?