Till digilar.se

Hur fungerar Digilär i Skolfederations SSO-lösning? (single sign-on)